Kandydatka do sejmiku województwa – Bożena Giedziuszewicz

Bożena Giedziuszewicz

Bożena Maria GIEDZIUSZEWICZ

Lista nr 1, poz. nr 7
Okręg wyborczy nr 5 – powiaty: giżycki, mrągowski, nidzicki, piski i szczycieński

Nazywam się Bożena Giedziuszewicz  jestem dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w skład którego wchodzi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bibloteka Pedagogiczna i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Obecnie placówka nosi nazwę  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Od wczesnej młodości pracowałam w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, jestem instruktorem harcerskim i w ZHP
Jako radna Sejmiku chciałabym zająć się szeroko pojętą współpracą sejmiku z organizacjami pozarządowymi, z uwzględnieniem wszystkich środowisk ,tych działających w obszarze wychowania i opieki, ochrony zdrowia, uzależnień, ochrony środowiska, sportu i wszystkich innych służących lokalnym społecznościom.
Chcę uczestniczyć w tworzeniu programów corocznie ogłaszanych grantów i konkursów
W dziedzinie edukacji chcę uczestniczyć w tworzeniu płaszczyzny do współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi.
Nastawię się szczególnie na działania związane z opracowaniem programów na rzecz dzieci zdolnych i rozwojem przedsiębiorczości

 

Samorzad Tu zaczyna się Polska

Komitet Wyborczy PSL