Kandydaci na Wójtów i Burmistrza

Barbara Małgorzata Mazurczyk

Barbara Małgorzata MAZURCZYK

Kandydatka na Wójta Gminy Miłki

Zamężna, dwoje dorosłych dzieci. Aktualnie emerytowany nauczyciel, wicedyrektor niepublicznego przedszkola w Giżycku. Bezpartyjna.
Zobacz spot wyborczy Barbary Mazurczyk

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych i Podyplomowych Studiów Dydaktyki Biologii. Ukończyła kursy kwalifikacyjne ze sprawowania nadzoru pedagogicznego i zarządzania placówkami oświatowymi oraz line kursy z zakresu zarządzania jakością i pozyskania środków zewnętrznych.

Pracowała jako nauczyciel i dyrektor Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Wyszowatych, nauczyciel i dyrektor SP w Staświnach, dyrektor SP w Rydzewie oraz nauczyciel i dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach.

Król Radosław

Radosław KRÓL

Kandydat na Wójta Gminy Wydminy

Dotychczasowy Wójt Gminy Wydminy

Zenon Zajączkowski

Zenon ZAJĄCZKOWSKI

Kandydat na Wójta Gminy Kruklanki

Prezes spółdzielni „Agro-Mazury” w Kruklankach

Juliusz Sebastian Brant

Juliusz Sebastian BRANT

Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Członek zarządu stowarzyszenia Dar Serca, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

Andrzej Sieroński

Andrzej Włodzimierz SIEROŃSKI

Kandydat na Wójta Gminy Giżycko

Od 12 lat Wójt Gminy Giżycko.

Samorzad Tu zaczyna się Polska

Komitet Wyborczy PSL