Kandydaci PSL na radnych sejmiku województwa z terenu Powiatu Giżyckiego

Ewa Stajuda

Ewa STAJUDA

Lista nr 1, poz. nr 5

Architekt krajobrazu, przyrodnik, ekolog. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Od 1995 roku zatrudniona w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku ; przez 12 lat pełniła funkcję Kierownika Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, od 2011 jako Prezes Zarządu Fundacji.
Od początku swojej aktywności zawodowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska i architektury krajobrazu, od 30 lat pracuje na rzecz Regionu WJM.
Podczas swojej pracy w Fundacji zapoczątkowała wiele przedsięwzięć mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i propagowania idei ekorozwoju.
Z Jej pomysłu powstało przy Fundacji Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej, które obecnie swym zasięgiem obejmuje teren 29 mazurskich gmin.
Regionalna koordynatorka wielu akcji i kampanii ekologicznych na Mazurach, autorka kilku przewodników, gier planszowych oraz licznych broszur o tematyce ekologicznej.
Od 20 lat zaangażowana czynnie we wdrażanie Masterplanu dla Regionu WJM i realizację inwestycji proekologicznych.
Zainteresowania: przyroda , malarstwo, egzotyczne podróże
Góralka z Beskidu Śląskiego, jest mężatką i ma dwie dorosłe córki.
Bezpartyjna, w wyborach startuje z Komitetu Wyborczego PSL

Bożena Giedziuszewicz

Bożena Maria GIEDZIUSZEWICZ

Lista nr 1, poz. nr 7

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku

Od wczesnej młodości pracowałam w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, jestem instruktorem harcerskim.

Jako radna Sejmiku chciałabym zająć się szeroko pojętą współpracą sejmiku z organizacjami pozarządowymi, z uwzględnieniem wszystkich środowisk, tych działających w obszarze wychowania i opieki, ochrony zdrowia, uzależnień, ochrony środowiska, sportu i wszystkich innych służących lokalnym społecznościom.
Chcę uczestniczyć w tworzeniu programów corocznie ogłaszanych grantów i konkursów
W dziedzinie edukacji chcę uczestniczyć w tworzeniu płaszczyzny do współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi.
Nastawię się szczególnie na działania związane z opracowaniem programów na rzecz dzieci zdolnych i rozwojem przedsiębiorczości

sejmik Ryszard Wojciech Chodakowski

Ryszard Wojciech CHODAKOWSKI

Lista nr 1, poz. nr 9

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku

Samorzad Tu zaczyna się Polska

Komitet Wyborczy PSL