Kandydaci do Rady Powiatu Giżyckiego – miasto Giżycko – okręg nr 1

Wacław Jan Strażewicz

Wacław Jan STRAŻEWICZ

Lista nr 1, poz. nr 1

Wieloletni Starosta Powiatu Giżyckiego. Senator III kadencji. Samorządowiec z ogromnym doświadczeniem. Obecnie pełni funkcję Wicestarosty Powiatu.

Czesława Aptazy

Czesława APTAZY

Lista nr 1, poz. nr 2

Przewodnicząca Klubu Seniora „Mazury”, studentka Uniwersytetu III-go Wieku w Giżycku

Mirosław Błudzień

Mirosław BŁUDZIEŃ

Lista nr 1, poz. nr 3

Pedagog, animator kultury, założyciel grupy jazzowej „Small-Band”

Kazimierz Tadeusz Chandoszko

Kazimierz Tadeusz CHANDOSZKO

Lista nr 1, poz. nr 4

Prezes Gminnej Spółdzielni „SCH” w Miłkach

Rafał Ciechanowicz

Rafał Ciechanowicz

Lista nr 1, poz. nr 5

Przedsiębiorca, animator sportów ekstremalnych

Barbara Janina Karwat

Barbara Janina Karwat

Lista nr 1, poz. nr 6

Specjalista w zakresie zarządzania i administracji publicznej, dyrektor d/s handlowych w przedsiębiorstwie prywatnym

Urszula Teresa Knyps-Dawidowicz

Urszula Teresa KNYPS-DAWIDOWICZ 

Lista nr 1, poz. nr 7

Była dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku

Małgorzata Krystyna Kozłowska

Małgorzata Krystyna KOZŁOWSKA

Lista nr 1, poz. nr 8

Nauczyciel dyplomowany w Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Bohdan Lichacz

Bohdan LICHACZ

Lista nr 1, poz. nr 9

Fizjoterapeuta w Szpitalu Giżyckim

Jolanta Łbik

Jolanta ŁBIK

Lista nr 1, poz. nr 10

Nauczyciel dyplomowany w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Giżycku

Edward Michałowski

Edward MICHAŁOWSKI

Lista nr 1, poz. nr 11

Starszy inspektor w KRUS Giżycko

Bożena Pieńkowska

Bożena PIEŃSKOWSKA

Lista nr 1, poz. nr 12

Ekonomista, przewodnicząca komisji rewizyjnej w Stowarzyszeniu Joanitów, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Halina Poboża

Halina POBOŻA

Lista nr 1, poz. nr 13

Dyrektor biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku

Jerzy Marian Romanek

Jerzy Marian ROMANEK

Lista nr 1, poz. nr 14

Były prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Giżycku, projektant i wykonawca wielu ulic w województwie Warmińsko-Mazurskim
Od roku 1987 zajmuje się projektowaniem, budową oraz nadzorem dróg i mostów na terenie powiatu giżyckiego, oraz województwa. warm-maz.
W Giżycku projektowałem i budowałem:
– przebudowa ul. Kolejowej w rejonie dworca PKP
– dzielnicę mieszkalno-usługowa przy ul. Batorego
– dzielnice składowo-przemysłową w Giżycku
– oś. XXX-lecia w Wilkasach
– oś. Grodzieńska
– parking przy ul. Dąbrowskiego

Chciałbym nadal zajmować się sprawami dotyczącymi poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego co wiąże się z poprawą bezpieczeństwa i komfortem życia mieszkańców

Wiesław Sadok

Wiesław SADOK

Lista nr 1, poz. nr 15

Były długoletni wójt Gminy Miłki. Samorządowiec z ogromnym doświadczeniem.

Mieczysław Smoleński

Mieczysław SMOLEŃSKI

Lista nr 1, poz. nr 16

Właściciel firmy „Smol-Bud”, starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, prezes klubu sportowego Smol-Bud

Mirosław Tchórzewski

Mirosław TCHÓRZEWSKI

Lista nr 1, poz. nr 17

Kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Giżycku

Marzanna Wołczek

Marzanna WOŁCZEK

Lista nr 1, poz. nr 18

Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Nr.1 na Wilanowie

Samorzad Tu zaczyna się Polska

Komitet Wyborczy PSL