Wybory samorządowe 2014

Samorzad Tu zaczyna się Polska

Samorząd. Tu zaczyna się Polska.

Z takim hasłem przystępujemy do tegorocznych wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada br. Oznacza ono, że Polskie Stronnictwo Ludowe traktuje samorząd jako fundament struktur państwowych i publicznych w Polsce. Obecnie najwięcej w naszym kraju wójtów, burmistrzów, starostów i radnych jest spod znaku zielonej koniczynki. Mając tak znaczącą siłę w samorządach będziemy zdecydowanie przeciwdziałać ciągle aktualnym zakusom ograniczania jego kompetencji i centralizacji władzy. Jako samorządowcy jesteśmy blisko ludzkich spraw i dlatego nasze stare hasło wyborcze „Człowiek jest najważniejszy” nie jest pustym sloganem, ale ciągle aktualne w naszym bieżącym działaniu.

W tych wyborach o mandaty w samorządach trzech szczebli zapewne wystartuje wielu kandydatów z komitetów obywatelskich i liczących się na scenie politycznej partii. Dlaczego wśród tak wielu kandydatów warto postawić na ludzi zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe?

Przemawiają za tym następujące argumenty:

  1. PSL jest obecne w życiu politycznym Polski od prawie 120 lat i jako jedyna partia od 25 lat transformacji posiada swoją reprezentację w parlamencie. Tym różnimy się od komitetów wyborczych obywatelskich, że one po wyborach rozwiązują się i nie ma kogo zapytać o realizację programu wyborczego
  2. Posiadamy bogatą historię , ponad wiekową tradycję. Naszym wzorem do naśladowania są wielcy przywódcy ruchu ludowego – Wincenty Witos – trzykrotny premier II RP, Maciej Rataj – marszałek sejmu II RP. Stanisław Mikołajczyk- premier Rządu Londyńskiego, prezes PSL w latach 1945 – 47, gen Franciszek Kamiński – komendant główny Batalionów Chłopskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Mamy piękne tradycje mazurskie – w 1896 roku w pobliskim Ełku powstała Mazurska Partia Ludowa. Jesteśmy wierni testamentowi Wincentego Witosa – „Polska winna trwać wiecznie”
  3. PSL nie jest partią wodzowską. O jej sile nie decyduje przywódca partii, ale przede wszystkim struktury gminne, powiatowe i wojewódzkie. Nasi liderzy nie wywodzą się z wielkich aglomeracji miejskich i dlatego świetnie znają potrzeby i oczekiwania mieszkańców wsi i małych miasteczek – kraju za wielkim miastem.

Oferując wielki dorobek polityczny, doświadczenie w działalności samorządowej, mając swoich przedstawicieli w parlamencie i rządzie – wywodzących się przede wszystkim z samorządów, prosimy wyborców z Powiatu Giżyckiego o głosowanie na kandydatów z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednocześnie zapewniamy że:

  1. Wybrani nasi kandydaci do samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego – radni, wójtowie, burmistrzowie będą godnie sprawować swoje funkcje z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.
  2. Będziemy zabiegać o pozyskanie jak najwięcej środków z programów europejskich na ochronę środowiska i zachowanie w nienaruszonym stanie niepowtarzalnej mazurskiej przyrody, a także poprawę infrastruktury i rozwój wspólnot samorządowych.
  3. Decyzje o charakterze strategicznym dla danego samorządu przed ich podjęciem będą szeroko konsultowane w środowiskach lokalnych.Będziemy wnikliwie wsłuchiwać się w głosy opinii publicznej wyrażające wnioski i inicjatywy społeczne.
  4. Będziemy w miarę możliwości rozwiązywać problemy osób niepełnosprawnych,dzieci, starszych, ubogich – oczekujących pomocy.
  5. Poprzez odpowiednią promocję, tworzenie stref ekonomicznych będziemy zabiegać o tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy. Budując również mieszkania na wynajem oraz rozwijając infrastrukturę przedszkolną, szkolną, kulturalno – sportową będziemy zachęcać szczególnie ludzi młodych do pozostawania w naszych wspólnotach, jak również do powrotu z zagranicy.

Biorąc pod uwagę powyższą ofertę wniosek jest prosty – głosuj na kandydatów z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. „SAMORZĄD. TU ZACZYNA SIĘ POLSKA.”

Zarząd Powiatowy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Giżycku

Oto listy naszych kandydatów do Rady Powiatu Giżyckiego

Komitet Wyborczy PSL