V Powiatowy Zjazd Delegatów PSL w Giżycku

2 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Giżycku odbył się V Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, który ocenił minioną IV kadencję, wybrał nowe władze powiatowe PSL, delegata na kongres, delegatów na zjazd wojewódzki oraz wytyczył kierunki działania na nową kadencję.

Gośćmi zjazdu byli: Urszula Pasławska – poseł, wiceprezes NKW PSL, Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa, Stanisław Żelichowski – prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Krzysztof Hećman – burmistrz Kętrzyna, prezes powiatowy PSL, Barbara Mazurczyk – wójt Gminy Miłki, radni powiatowi. Na prezesa giżyckiej powiatowej organizacji PSL został wybrany Radosław Król – wójt Gminy Wydminy, któremu powierzono również mandat delegata na kongres.

Uczestnicy zjazdu podziękowali ustępującemu prezesowi Wacławowi Strażewiczowi za wieloletnie kierowanie powiatową organizacją PSL.


fot. kol. Waldemar Samborski