Struktura

Struktury organizacyjne Polskiego Stronnictwa Ludowego są tworzone  z uwzględnieniem administracyjnego podziału państwa. Najmniejszą i zarazem podstawową jednostką organizacyjną PSL jest koło, które składa się z co najmniej  5 członków. Gdy na terenie danej gminy działają co najmniej dwa koła albo jedno duże liczące nie mniej niż 20 członków, wówczas powołuje się organizację gminną. Gdy istnieją na terenie danego powiatu trzy organizacje gminne, to wówczas zakłada się organizację powiatową,wyższymi organizacjami są wojewódzka i krajowa.[1]

W powiecie giżyckim funkcjonują 3 organizacje gminne:

 1. w Miłkach – Prezesem Zarządu Gminnego jest już  od wielu lat Zdzisław Bączek,
 2. w Wydminach – Prezesem Zarządu Gminnego jest już od wielu lat Franciszek Pawłowski,
 3. w Kruklankach – Prezesem Zarządu Gminnego jest już od wielu lat Zenon Buć.

oraz  2 miejsko – gminne:

 1. w Rynie – Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego jest Juliusz Brant. Wcześniej w latach 1999 – 2001 był Leon Żero, od 2001 – 2003 r. był Stanisław Bojarski, następnie od 2003 – 2005 r. był Mirosław Tomaszewicz,  a od 2005 do 2012 był Jacek Pożaroszczyk. Obecny prezes pełni swojąfunkcję od 31.05.2012 r.
 2. W Giżycku – Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego jest Mateusz Sieroński. Wcześniej przez wiele lat tę funkcję pełnił Wacław Strażewicz, następnie od 2003 r. – 2011 r.  był Ryszard Należyty, a od 13.02.2012 r. do 27.04.2016 r. ponownie był Wacław Strażewicz. Organizacja składa się z 2 kół: Koła Miejskiego (Prezesem była m.in. Bożena Pieńkowska, Zygmunt Góra, od 23.04.2012 r. do 4.11.2013 r. do godz. 20.00 był Rafał Zarycz, od 4.11.2013 r. od godz. 20.00 do 27.04.2016 p.o. Prezesa była Magdalena Aleksiejczuk, obecnie ….) oraz Koła Gminnego (Prezesem był m.in. Ryszard Należyty, od 9.07.2012 r. do 27.04.2016 r. Marzena Foltyn. Obecnie od 27.04.2016 r. prezesem jest Grzegorz Kornak).

W okresie od 1999 – 2002 r. w strukturach organizacji powiatowej PSL w Giżycku były też 2 organizacje gminne PSL i jedna miejsko-gminna, które po utworzeniu powiatu węgorzewskiego znalazły się z dniem 1.01.2002 r. w strukturach tamtejszej organizacji powiatowej PSL. Były to 2 organizacje gminne:

 1. w Budrach – składała się wówczas z 1 koła. Prezesem Zarządu Gminnego był wówczas Jan Królik,
 2. w Pozezdrzu – składała się wówczas z 7 kół. Prezesem Zarządu Gminnego był wówczas Piotr Piotrowski.

oraz  1 miejsko – gminna:

 1. w Węgorzewie – składała się wówczas z 16 kół. Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego był wówczas Marian Flis.

Również w tym okresie w strukturach organizacji powiatowej PSL w Giżycku była  1 organizacja gminna, która po utworzeniu powiatu gołdapskiego znalazła się z dniem 1.01.2002 r. w strukturach tamtejszej organizacji powiatowej PSL. Była to organizacja gminna:

 1. w Baniach Mazurskich – składała się wówczas z 1 koła. Prezesem Zarządu Gminnego był wówczas Kazimierz Oszmiański.

Zarząd Powiatowy PSL w Giżycku w poszczególnych latach prezentował się następująco:

 • w okresie od 7.11.1999 r. – 27.09.2003 r.:

Prezydium zarządu:

Lech Dulniak – prezes, Leon Żur  – wiceprezes, Krzysztof Masiul – wiceprezes, Wiesław Sadok – sekretarz, Antoni Fit – skarbnik, jako członkowie prezydium: Zenon Buć, Adam Bazydło, Stanisław Bojarski, Sławomir Maczuga, Helena Szypulewska.

Pozostali członkowie zarządu:

Kazimierz Chandoszko, Marian Flis, Władysław Król, Jan Królik, Krzysztof Laskowski, Ryszard Należyty, Franciszek Pawłowski, Edward Przyłucki, Wacław Strażewicz, Edward Urban, Jan Wijtiwiak.

 • w okresie od 23.09.2003 r. – 18.05.2008 r.:

Prezydium zarządu:

Wacław Strażewicz – prezes, Leon Żur – honorowy prezes, Franciszek Pawłowski – wiceprezes, Lidia Należyty – wiceprezes, Zbigniew Cieciuch – sekretarz, Zdzisław Bączek – skarbnik, jako członkowie prezydium: Zenon Buć, Jacek Pożaroszczyk, Ryszard Należyty.

Pozostali członkowie zarządu:

Wiesław Sadok, Stanisław Bojarski, Zenon Kadylak, Władysław Król, Zygmunt Piotrowski, Ryszard Radzewicz, Waldemar Trykacz, Stefan Trzciński, Zbigniew Wiśniowski, Mirosław Tomaszewicz.

 • w okresie od 18.05.2008 r. – 23.09.2012 r.:

Prezydium zarządu:

Wacław Strażewicz – prezes, Leon Żur – honorowy prezes (zmarł w trakcie kadencji), Franciszek Pawłowski – wiceprezes, Lidia Należyty – wiceprezes (w trakcie kadencji przestała być członkiem PSL), Rafał Zarycz – sekretarz, Zenon Buć – skarbnik, jako członkowie prezydium: Zdzisław Bączek, Jacek Pożaroszczyk, Ryszard Należyty.

Pozostali członkowie zarządu:

Mirosław Małyj, Waldemar Trykacz, Stanisław Bojarski, Franciszek Białuński, Zygmunt Piotrowski, Władysław Król, Edward Urban, Ignacy Ramotowski, Jan Wróblewski, Ryszard Radzewicz (zmarł w trakcie kadencji), Antoni Fit, Zenon Kadylak (wybrany w trakcie kadencji).

 • w okresie od 23.09.2012 r. do 2.07.2016 r.

Prezydium zarządu:

Wacław Strażewicz – prezes, Andrzej Sieroński – wiceprezes, Radosław Król – wiceprezes, Agnieszka Kotowska – sekretarz,  Magdalena Aleksiejczuk – skarbnik, jako członkowie prezydium: Franciszek Pawłowski, Zenon Buć, Zdzisław Bączek, Juliusz Brant, Zygmunt Piotrowski.

Pozostali członkowie zarządu:

Mirosław Małyj, Stanisław Bojarski, Władysław Król, Ignacy Ramotowski, Zenon Kadylak, Mieczysław Smoleński, Ryszard Należyty, Mariusz Bronk, Wiesław Sadok.

 • w okresie od 2.07.2016 r.

Prezydium zarządu:

Radosław Król – prezes

Pozostali członkowie zarządu:

M


Powiatowa Komisja Rewizyjna PSL w Giżycku w poszczególnych latach prezentowała się następująco:

 • w okresie od 7.11.1999 r. – 27.09.2003 r.:

Antoni Narkiewicz – przewodniczący, Lech Stabiński – zastępca przewodniczącego, Mariola Tafil – sekretarz, Jan Buczyński – członek, Ireneusz Skindziul – członek.

 • w okresie od 23.09.2003 r. – 18.05.2008 r.:

Marek Kobiela – przewodniczący, Bożena Pieńkowska – sekretarz, Mariola Tafil – członek.

 • w okresie od 18.05.2008 r. – 23.09.2012 r.:

Barbara Sadok – przewodnicząca, Kobiela Marek – członek, Danuta Gołaś-Dudzińska – członek.

 • w okresie od 23.09.2012 r. do 2.07.2016 r.:

Wiesława Bujwid – przewodnicząca, Danuta Gołaś-Dudzińska – członek, Remigiusz Żukowski – członek.


Członkami władz wojewódzkich PSL woj. Warmińsko – Mazurskiego  w poszczególnych latach byli następujący przedstawiciele organizacji powiatowej PSL w Giżycku:

 • w okresie od 15.01.2000 r. – 10.01.2004 r.:

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego:

Franciszek Pawłowski – członek prezydium, Wiesław Sadok, Wacław Strażewicz, Marian Flis, Edward Przyłucki.

Członek Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego:

Jarosław Sulewski

 • w okresie od 10.01.2004 r. – 19.07.2008 r.:

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego:

Wiesław Sadok, Wacław Strażewicz – członek prezydium.

 • od 19.07.2008 r. – 13.10.2012 r. :

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego:

Rafał Zarycz, Franciszek Pawłowski – członek prezydium, Ignacy Ramotowski, Wacław Strażewicz – członek prezydium, Ryszard Należyty – wojewódzki rzecznik dyscyplinarny.

 • od 13.10.2012 r. do 16.10.2016 r.

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego:

Wacław Strażewicz, Radosław Król, Franciszek Pawłowski, Ryszard Należyty, Agnieszka Kotowska, Mariusz Bronk.


Delegaci na Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego z ramienia organizacji powiatowej PSL w Giżycku w poszczególnych latach prezentowali się następująco:

 •  VII Kongres PSL (24 – 25. 03.2000 r.)

Masiul Krzysztof , Ryszard Należyty.

 • VIII Kongres PSL (I część 16.03.2004 r., II część 23.10.2004 r.)  oraz Nadzwyczajny IX Kongres PSL (15.04.2007 r.)

Zbigniew Cieciuch, Franciszek Pawłowski, Wacław Strażewicz.

 • X Kongres PSL (8.11.2008 r.)

Rafał Zarycz, Wacław Strażewicz, Franciszek Pawłowski, Ryszard Należyty.

 • XI Kongres PSL (17.11.2012 r.)

Wacław Strażewicz, Rafał Zarycz, Andrzej Sieroński, Radosław Król.


W Radzie Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego z ramienia organizacji powiatowej PSL w Giżycku był:

 • w latach 2004 – 2008:

Wacław Strażewicz

 • w latach  2009 – 2012:

Rafał Zarycz

Wszelkie działania PSL we wszystkich strukturach na terenie powiatu giżyckiego nadzoruje i koordynuje biuro Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Giżycku, które mieści się przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku. Swoją siedzibę ma tam też organizacja miejsko-gminna PSL w Giżycku, Koło Miejskie PSL w Giżycku oraz Zarząd Powiatowy Forum Młodych Ludowców i Klub Młodych Ludowców w Giżycku. Przez wiele lat swoją siedzibę miało tam również ZSL. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie biura Zarządu Powiatowego PSL w Giżycku od chwili jego  założenia, t. j. od 1.01.2000 r. do 18.05.2008 r. był Kazimierz Grzesiuk. W okresie od 18.05.2008 r. do 4.11.2013 r. biuro społecznie prowadził Rafał Zarycz. Obecnie od 5.11.2013 r. nie ma osoby odpowiedzialnej za prowadzenie biura.

Polskie Stronnictwo Ludowe organizuje cyklicznie na przełomie maja i czerwca [2] Święto Ludowe, czyli uroczyste święto ruchu ludowego. Organizowane we wszystkich gminach o randze gminnej a w Giżycku o randze wojewódzkiej ( 2 razy w Giżycku odbywały się centralne obchody z udziałem prezesa PSL Waldemara Pawlaka – było  to w 1996 r. – związane z obchodami 100-lecia powstania Mazurskiej Partii Ludowej – oraz w 2006 r. – związane z obchodami 110-lecia powstania Mazurskiej Partii Ludowej [3]).

Natomiast w styczniu PSL organizuje w spotkania noworoczne dla członków i sympatyków PSL z całego powiatu giżyckiego.

 


[1] Statut Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 8 listopada 2008 r., art. 23, 31.

[2] Kronika Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie giżyckim znajdująca się w biurze Zarządu Powiatowego PSL w Giżycku.

[3] Zielony Sztandar, nr 24, z dnia 11.06.2006 r., s.1-2.

______________________________

Powyższa struktura PSL została napisana na podstawie Pracy Licencjackiej autorstwa Rafała Zarycza pt. „Prawne i doktrynalne przesłanki ustroju Polskiego Stronnictwa Ludowego
na terenie Powiatu Giżyckiego
(od 7.11.1999 r. do 31.08.2008 r.)” i zaktualizowana.