Spotkanie z koleżanką Poseł Urszulą Pasławską

W dniu 1 kwietnia 2015r. o godzinie 17:00 w Giżyckim Centrum Kultury odbyło się spotkanie
z Koleżanką Poseł Urszulą Pasławską. W spotkaniu uczestniczyli członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz mieszkańcy Giżycka, m.in. Starosta Giżycki – Wacław Strażewicz, Wójt Gminy Wydminy – Radosław Król, Wójt Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk, Burmistrz Giżycka – Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku – Ewa Ostrowska.

Urszula Pasławska zadeklarowała, że przedstawi wszystkie problemy mieszkańców Giżycka na forum sejmowym. W trakcie spotkania zostało poruszonych wiele zagadnień dotyczących naszej społeczności m.in.: wsparcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, inwestycji drogowych, inwestycji związanej z budową ośrodka dla ludzi chorych na Alzheimera, nieodpowiedniego kształcenia na kierunkach zawodowych np. z branży budowlanej, kwoty wolnej od podatku. Zebranych mieszkańców nurtował również problem dużej liczby posłów oraz osób zatrudnionych w administracji.

Wioleta Miedzianowska – Konopka