Samorząd powiatowy 2014-2018 po pełnym ukonstytuowaniu

Już dawno po wyborach, więc rozpoczęła się służba w samorządzie Powiatu Giżyckiego. Przed nami kolejna, raczej niełatwa, kadencja Rady Powiatu. Na pierwszej sesji Rady Powiatu V kadencji oraz pierwszych posiedzeniach komisji radni dokonali wyboru głównych organów samorządu powiatowego. Oto jak personalnie wygląda samorząd powiatu giżyckiego:

Wacław Jan StrażewiczStarosta
Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Wicestarosta
Rafał Ciechanowicz – członek zarządu
Władysław Król – członek zarządu
Henryk Dadełło – członek zarządu

Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu
Ewa Ostrowska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Stanisław Bojarski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Komisja Rewizyjna
Jan Krysiuk – Przewodniczący
Mateusz Sieroński – Wiceprzewodniczący
Małgorzata Kaczorowska
Jacek Łożyński
Marian Mieńko
Lidia Należyty
Halina Sarul

Komisja Spraw Społecznych
Lidia Należyty – Przewodnicząca
Małgorzata Kaczorowska
Stanisław Bojarski
Władysław Król
Halina Sarul

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Mariusz Bronk – Przewodniczący
Jacek Łożyński – Wiceprzewodniczący
Rafał Ciechanowicz
Henryk Dadełło
Stanisław Gąsior
Marian Mieńko
Ewa Ostrowska
Mateusz Sieroński

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Stanisław Gąsior – Przewodniczący
Ewa Ostrowska – Wiceprzewodnicząca
Mariusz Bronk
Jan Krysiuk
Monika Łępicka-Gij

 

W powyższych listach podkreślono imiona i nazwiska radnych z list PSL.