Kampania sprawozdawczo-wyborcza gminnych PSL

Ruszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza w organizacjach gminnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Giżyckim. Pierwszy zjazd gminny odbył się w Wydminach. Prezesem organizacji wydmińskiej liczącej 42 członków ponownie został wybrany Kol. Franciszek Pawłowski.

W strukturze organizacji miejsko gminnej PSL w Giżycku funkcjonują 2 koła. Koło Gminne tworzą członkowie PSL z Gminy Giżycko, które liczy sobie 31 członków. Na prezesa tego koła wybrano Kol. Grzegorza Kornaka. Na prezesa Koła Miejskiego liczącego 50 członków wybrana została Kol.Wioletta Miedzianowska-Konopka. Funkcję prezesa całej organizacji miejsko gminnej powierzono Kol. Mateuszowi Sierońskiemu. Niewątpliwym sukcesem tej organizacji w minionej kadencji było przyjęcie 12 nowych członków.


Kolejny zjazd gminny członków PSL odbył się w Miłkach. Prezesem tej organizacji liczącej 49 członków został ponownie wybrany Kol. Zdzisław Bączek.
W najbliższym czasie powinny się odbyć zjazdy w Rynie i Kruklankach co umożliwi zorganizowanie zjazdu powiatowego.