Głosuj na kandydatów z listy nr 5

                                    Szanowni Państwo
                            Mieszkańcy Powiatu Giżyckiego

Za kilka dni pójdziemy do urn wyborczych aby wybrać nowych posłów i senatorów. Tylko od naszych głosów zależy kto otrzyma mandat poselski i senatorski, jaki będzie układ polityczny w obu izbach. Mając świadomość jak ważny jest każdy głos apelujemy do wszystkich mieszkańców Powiatu Giżyckiego o udział w wyborach 25 października.

Wyborcy oddając swój głos na konkretną listę wyborczą kierują się przeróżnymi kryteriami. My proponujemy, aby głosować na kandydatów z Listy nr. 5 Polskiego Stronnictwa Ludowego ze względu na poniższe przesłanki:

1. Polskie Stronnictwo Ludowe w tym roku obchodziło 120-lecie swego istnienia i przez ten okres dało wiele dowodów, że dla nas największą wartością jest niepodległe, demokratyczne Państwo Polskie.
Wincenty Witos – trzykrotny premier w II RP, Maciej Rataj – wieloletni marszałek sejmu, Franciszek Kamiński – dowódca Batalionów Chłopskich w okresie II wojny światowej, Stanisław Mikołajczyk – prezes PSL i premier Rządu Londyńskiego to wielcy przywódcy polskiego ruchu ludowego, którzy chwalebnie zapisali się w historii naszej Ojczyzny. Jako spadkobiercy i strażnicy tej pięknej tradycji jesteśmy odpowiedzialnym i poważnym ugrupowaniem politycznym, które daje gwarancje dobrej służby dla kraju i jego obywateli.
2. Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedyną formacją polityczną, która posiada nieprzerwanie od 25 lat swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. Niezależnie od wyniku wyborczego PSL będzie istnieć, nie będzie zmieniał nazwy jak to robią inne partie.
3. Są ugrupowania polityczne, które proponują, aby intensywnie rozwijać kilka dużych metropolii kosztem prowincji. Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedyną partią polityczną, której liderzy nie wywodzą się z wielkich miast i siła PSL tkwi w gminie i powiecie. To tylko nasze ugrupowanie rozwiązuje problemy globalne dostrzegając interesy lokalne.
4. Na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego są kandydaci tylko zamieszkali na terenie naszego okręgu wyborczego – nie ma tzw. „spadochroniarzy” z innych regionów Polski.
5. Polskie Stronnictwo Ludowe mając silną pozycję w samorządach będzie skutecznie bronić jego pozycji i  tym samym rozwiązywać problemy lokalnych społeczności.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz to, że jesteś za uprawianiem polityki w sposób odpowiedzialny i przeciwko wieloletniej bijatyce dwóch największych partii politycznych głosuj na kandydatów z listy nr 5 Polskiego Stronnictwa Ludowego.
                                                            Polskie Stronnictwo Ludowe
                                                               Zarząd Powiatowy
                                                                     w Giżycku