Category Archives: Aktualności

Konferencja poświęcona 120 rocznicy powstania Mazurskiej Partii Ludowej

Dnia 1 kwietnia br /sobota/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Ekomariny w Giżycku ul. Dąbrowskiego 14 odbędzie się konferencja poświęcona 120 rocznicy powstania Mazurskiej Partii Ludowej – referat wygłosi dr Mirosława Bednarzak – Libera z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 50 – lecia śmierci premiera Stanisława Mikołajczyka – referat wygłosi prof Adam Dobroński z Białegostoku oraz 30 – tej rocznicy odsłonięcia Pomnika o Polskość Ziemi Mazurskiej – referat wygłosi Bogdan Makowski z Giżycka.

Na powyższą konferencję zapraszamy członków i sympatyków ruchu ludowego oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką

V Powiatowy Zjazd Delegatów PSL w Giżycku

2 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Giżycku odbył się V Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, który ocenił minioną IV kadencję, wybrał nowe władze powiatowe PSL, delegata na kongres, delegatów na zjazd wojewódzki oraz wytyczył kierunki działania na nową kadencję.

Gośćmi zjazdu byli: Urszula Pasławska – poseł, wiceprezes NKW PSL, Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa, Stanisław Żelichowski – prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Krzysztof Hećman – burmistrz Kętrzyna, prezes powiatowy PSL, Barbara Mazurczyk – wójt Gminy Miłki, radni powiatowi. Na prezesa giżyckiej powiatowej organizacji PSL został wybrany Radosław Król – wójt Gminy Wydminy, któremu powierzono również mandat delegata na kongres.

Uczestnicy zjazdu podziękowali ustępującemu prezesowi Wacławowi Strażewiczowi za wieloletnie kierowanie powiatową organizacją PSL.


fot. kol. Waldemar Samborski

Kampania sprawozdawczo-wyborcza gminnych PSL

Ruszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza w organizacjach gminnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Giżyckim. Pierwszy zjazd gminny odbył się w Wydminach. Prezesem organizacji wydmińskiej liczącej 42 członków ponownie został wybrany Kol. Franciszek Pawłowski.

W strukturze organizacji miejsko gminnej PSL w Giżycku funkcjonują 2 koła. Koło Gminne tworzą członkowie PSL z Gminy Giżycko, które liczy sobie 31 członków. Na prezesa tego koła wybrano Kol. Grzegorza Kornaka. Na prezesa Koła Miejskiego liczącego 50 członków wybrana została Kol.Wioletta Miedzianowska-Konopka. Funkcję prezesa całej organizacji miejsko gminnej powierzono Kol. Mateuszowi Sierońskiemu. Niewątpliwym sukcesem tej organizacji w minionej kadencji było przyjęcie 12 nowych członków.


Kolejny zjazd gminny członków PSL odbył się w Miłkach. Prezesem tej organizacji liczącej 49 członków został ponownie wybrany Kol. Zdzisław Bączek.
W najbliższym czasie powinny się odbyć zjazdy w Rynie i Kruklankach co umożliwi zorganizowanie zjazdu powiatowego.