Monthly Archives: kwiecień 2015

Członkowie i sympatycy giżyckiego PSL w Sejmie

W dniu 21.04.2015 członkowie oraz sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego odbyli wycieczkę do Warszawy. W programie wycieczki było zwiedzanie Muzeum Historii Ruchu Ludowego oraz Sejmu RP.
Ruszyliśmy z Giżycka o 6:00 i do pierwszego punktu wycieczki dotarliśmy o godzinie 11:00. Wielkość i piękno Muzeum Ruchu Ludowego okazało się dla wielu zaskakujące. Eksponaty zgromadzone przy ulicy Wilanowskiej 204 ukazują 120 letnią historie ruchu ludowego. O tej historii oraz wszystkich zbiorach zgromadzonych w muzeum z wielkim zaangażowaniem opowiedzieli nam pracownicy muzeum.


O godzinie 13:00 udaliśmy się na ulice Wiejską aby odwiedzić główny cel naszej wycieczki. Jeszcze przed wejściem do Sejmu mieliśmy okazje pozwiedzać okolice.
O 14:30 po szczegółowych kontrolach Straży Marszałkowskiej znaleźliśmy sie w budynku sejmu i zwiedzanie zaczęliśmy od wysłuchania pani przewodnik na widowni sali plenarnej. Następnie udaliśmy się do Hallu głównego gdzie ujrzeliśmy makietę całego kompleksu budynków Sejmu, tablicę upamiętniającą wizytę Jana Pawła II oraz laski marszałkowskie używane przez poprzednich marszałków. Potem szybka wizyta w znanej sali kolumnowej i niespodzianka tej wyprawy czyli spotkanie z przewodniczącym klubu parlamentarnego PSL posłem Janem Burym.
Pan poseł odniósł się do historii PSL ale także do spraw aktualnych związanych z wyborami prezydenckimi oraz parlamentarnymi. Oczywiście nie zabrakło pytań ze strony uczestników wycieczki na które pan poseł z chęcią odpowiadał.


W okolicach godziny 16:00 udaliśmy się do autobusu aby bogatsi o wiedzę na temat ruchu ludowego oraz organizacji sejmu wrócić do Giżycka.
W świetnych nastrojach dotarliśmy do domu po godzinie 20:00

Spotkanie z koleżanką Poseł Urszulą Pasławską

W dniu 1 kwietnia 2015r. o godzinie 17:00 w Giżyckim Centrum Kultury odbyło się spotkanie
z Koleżanką Poseł Urszulą Pasławską. W spotkaniu uczestniczyli członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz mieszkańcy Giżycka, m.in. Starosta Giżycki – Wacław Strażewicz, Wójt Gminy Wydminy – Radosław Król, Wójt Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk, Burmistrz Giżycka – Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku – Ewa Ostrowska.

Urszula Pasławska zadeklarowała, że przedstawi wszystkie problemy mieszkańców Giżycka na forum sejmowym. W trakcie spotkania zostało poruszonych wiele zagadnień dotyczących naszej społeczności m.in.: wsparcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, inwestycji drogowych, inwestycji związanej z budową ośrodka dla ludzi chorych na Alzheimera, nieodpowiedniego kształcenia na kierunkach zawodowych np. z branży budowlanej, kwoty wolnej od podatku. Zebranych mieszkańców nurtował również problem dużej liczby posłów oraz osób zatrudnionych w administracji.

Wioleta Miedzianowska – Konopka