Monthly Archives: grudzień 2014

Samorząd powiatowy 2014-2018 po pełnym ukonstytuowaniu

Już dawno po wyborach, więc rozpoczęła się służba w samorządzie Powiatu Giżyckiego. Przed nami kolejna, raczej niełatwa, kadencja Rady Powiatu. Na pierwszej sesji Rady Powiatu V kadencji oraz pierwszych posiedzeniach komisji radni dokonali wyboru głównych organów samorządu powiatowego. Oto jak personalnie wygląda samorząd powiatu giżyckiego:

Wacław Jan StrażewiczStarosta
Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Wicestarosta
Rafał Ciechanowicz – członek zarządu
Władysław Król – członek zarządu
Henryk Dadełło – członek zarządu

Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu
Ewa Ostrowska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Stanisław Bojarski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Komisja Rewizyjna
Jan Krysiuk – Przewodniczący
Mateusz Sieroński – Wiceprzewodniczący
Małgorzata Kaczorowska
Jacek Łożyński
Marian Mieńko
Lidia Należyty
Halina Sarul

Komisja Spraw Społecznych
Lidia Należyty – Przewodnicząca
Małgorzata Kaczorowska
Stanisław Bojarski
Władysław Król
Halina Sarul

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Mariusz Bronk – Przewodniczący
Jacek Łożyński – Wiceprzewodniczący
Rafał Ciechanowicz
Henryk Dadełło
Stanisław Gąsior
Marian Mieńko
Ewa Ostrowska
Mateusz Sieroński

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Stanisław Gąsior – Przewodniczący
Ewa Ostrowska – Wiceprzewodnicząca
Mariusz Bronk
Jan Krysiuk
Monika Łępicka-Gij

 

W powyższych listach podkreślono imiona i nazwiska radnych z list PSL.

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2014 PKW

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych zostały głoszone przez PKW 23 listopada 2014 r., ale nie było tych wyników dostępnych na stronie wybory2014.pkw.gov.pl. Dziś się to zmieniło i już można oglądać wyniki na poszczególnych szczeblach samorządu wraz ze szczegółami zdobytych głosów przez poszczególnych kandydatów. Oto kilka zrzutów ekranu ze stron PKW:

Wynik PSL do Rady Powiatu (przypomnę, że mamy 8 radnych) – wynik najlepszy w historii:

pkw_psl_powiat

Okręg nr 1:

pkw_psl_powiat_okr1

Okręg nr 2:

pkw_psl_powiat_okr2Okręg nr 3:

pkw_psl_powiat_okr3

 

Wyniki wyborów do sejmiku w skali województwa:

pkw_psl_sejmik

i wyniki kandydatów z KW PSL w okręgu nr 5 (obejmującym również powiat giżycki):

pkw_psl_sejmik_okr5

 

Po szczegóły odsyłam oczywiście na strony PKW: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/ – na stronie wystarczy trochę poklikać po mapie i można zapoznać się z pełnymi wynikami wyborów samorządowych 2014.

Dziękujemy wszystkim za tak ogromne zaufanie.
dziekujemy-wybory